پر شده آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر

پر شده: آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر مهربانی معرفی کتاب نردبان آسمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روابط عمومی قوه قضاییه بیانات منتسب به آملی لاریجانی را تکذیب کرد

روابط عمومی قوه قضاییه منشتر شدن اطلاعیه‌ای مطالب انتشار یافته منتسب به مدیر قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه‌ها بازتاب داشته اس

روابط عمومی قوه قضاییه بیانات منتسب به آملی لاریجانی را تکذیب کرد

روابط عمومی قوه قضاییه بیانات منتسب به آملی لاریجانی را تکذیب کرد

عبارات مهم : بازتاب

روابط عمومی قوه قضاییه منشتر شدن اطلاعیه ای مطالب انتشار یافته منتسب به مدیر قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه ها بازتاب داشته است نادرست خواند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قوه قضاییه منشتر شدن اطلاعیه ای مطالب انتشار یافته منتسب به مدیر قوه قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه ها بازتاب داشته است نادرست خواند.

روابط عمومی قوه قضاییه بیانات منتسب به آملی لاریجانی را تکذیب کرد

این اطلاعیه همچنین مطلبی را که معاون فرهنگی قوه قضاییه از قول ایشان در رسانه ها نقل شده است بود را نیز غیر دقیق دانست.

واژه های کلیدی: بازتاب | اطلاعیه | رسانه ها | قوه قضاییه | روابط عمومی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs