پر شده آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر

پر شده: آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر مهربانی معرفی کتاب نردبان آسمان

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

در این گزارش تصویری شاهد تصاویری از مردانی منزوی هستید که که «سدهو» نامیده می‌شوند و از نظر خودشان مرده محسوب می‌شوند. آنها طی یک تشریفات مذهبی حتی مراسم کفن و

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

چهره های هولناک مردگان متحرک+عکس

عبارات مهم : آرایش

در این گزارش تصویری شاهد تصاویری از مردانی منزوی هستید که که «سدهو» نامیده می شوند و از نظر خودشان مرده محسوب می شوند. آنها طی یک تشریفات مذهبی حتی مراسم کفن و دفن خودشان را هم تدارک می بینند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دیلی میل، صورتشان پوشیده با خاکستر است که استادانه با موادی طلایی رنگ آرایش شده است هست. اینها مردان مقدس مذهب «هندو» هستند و هنگامی که مسئولیت دینی خود را عهده دار می شوند، به صورت آیینی مرده حساب می شوند.

این مردان که «سدهو» نامیده می شوند، در کشورهای هند و نپال در انزوا زندگی می کنند و از نظر خودشان مرده هستند. و از نظر قانون هند نیز آنها رسما مرده هستند. آنها طی یک تشریفات مذهبی ممکن است که حتی مراسم کفن و دفن خودشان را هم تدارک بببینند.

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

یک لبنانی به نام «عمر ردا» که در شهر ریاصض عربستان سعودی زندگی می کند، تصویر هایی از این افراد که خودشان را وقف اعتقاداتشان کرده اند در لباس و آرایش خاص مذهبی ارزش گرفته است که با هم می بینیم.

در این گزارش تصویری شاهد تصاویری از مردانی منزوی هستید که که «سدهو» نامیده می‌شوند و از نظر خودشان مرده محسوب می‌شوند. آنها طی یک تشریفات مذهبی حتی مراسم کفن و

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

در این گزارش تصویری شاهد تصاویری از مردانی منزوی هستید که که «سدهو» نامیده می‌شوند و از نظر خودشان مرده محسوب می‌شوند. آنها طی یک تشریفات مذهبی حتی مراسم کفن و

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

واژه های کلیدی: آرایش | زندگی | مردان | اخبار گوناگون

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

عکس + چهره‌های هولناک مردگان متحرک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs