پر شده آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر

پر شده: آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر مهربانی معرفی کتاب نردبان آسمان

گت بلاگز بازار خودرو افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

وزیر صنعت از تمدید سه ماهه مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده است و دارای قبض انبار در گمرک خبر داد.

افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

عبارات مهم : تصویر

وزیر صنعت از تمدید سه ماهه مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده است و دارای قبض انبار در گمرک خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در نامه ای به مسعود کرباسیان از تمدید سه ماهه مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده است و دارای قبض انبار در گمرک خبر داد.

افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

تصویر این نامه در زیر آمده است:

وزیر صنعت از تمدید سه ماهه مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده است و دارای قبض انبار در گمرک خبر داد.

واژه های کلیدی: تصویر | خودرو | ماشین | افزایش | ثبت سفارش | بازار خودرو

افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

افزایش مهلت ترخیص ماشین از ۳ ماه به ۶ ماه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs