پر شده آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر

پر شده: آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر مهربانی معرفی کتاب نردبان آسمان

کتابی جهت آشنایی با سیرۀ پیامبر مهربانی , «نردبان آسمان»

در آستانۀ مبعث رسول گرامی اسلام، کتاب نردبان آسمان که نگاهی به سیرۀ نبوی و اصول عملی زندگی رسول مهربانی(ص) هست، در نماز جمعه‌های کشور معرفی شد. ..

ادامه مطلب